Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Klimaatprojecten

Wat betekent een ton CO2 voor de klimaatprojecten die Greentripper steunt?
Met de berekeningsmodule van Greentripper bereken je jouw CO2-uitstoot en kunt je deze compenseren dankzij duurzame klimaatprojecten die de CO2-uitstoot op wereldniveau verlagen.

Als je 1 ton CO2 compenseert, investeer je in:
 • Het project « Efficiënte kookfornuizen in Ghana »: Twee efficiënte kookfornuizen waarmee een Ghanees gezin van 4 of 5 personen 4 maanden lang kan koken en 3 ton hout kan besparen.
 • Het project « Veilig drinkwater in Rwanda »: Gedurende vier weken eft een gezin rechtstreekse toegang tot schoon water. Ze hoeven dus geen water te koken met brandhout, wat helpt ontbossing te voorkomen. Concreet betekent een ton CO2-compensatie toegang tot 846 liter drinkwater en het redden van 5,8 bomen.
 • Het project « Herbebossing in Zambia »: 75 bomen gered (of 1,4 hectare beschermd bos), een gebied van 11 are dat gedurende een jaar volgens duurzame landbouwpraktijken wordt beheerd en het opleiden van een landbouwer in duurzame landbouwtechnieken gedurende 3 maanden.
Welke projecten steunt Greentripper?
Wij steunen de volgende projecten:
 • Project “Voorkom ontbossingen en zorg voor veilig water in Rwanda”

  Rwandezen moeten hun water halen uit vervuilde bronnen, omdat de vele bestaande waterputten in verval zijn geraakt als gevolg van slecht beheerde of te dure onderhoudsprogramma's.
  Om het water veilig te maken voor consumptie moeten ze het koken met hout, wat leidt tot ontbossingen. Bovendien veroorzaakt het verbranden van hout tot veel ademhalingsproblemen.

  Dit project laat toe
  • Rechtstreeks toegang te geven tot schoon water door beschadigde waterputten te herstellen, nieuwe te boren en ze op lange termijn te onderhouden.
  • Minder hout te gebruiken en dus minder CO2-uitstoot tijdens het verbrandingsproces..
  • Het voorkomen dat mensen ziek worden door het drinken van vervuild water en de rook bij het koken van water.
  Het project en de CO2-reductie ervan zijn geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende Gold Standard-label (Gold Standard).

  Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.

 • Project « Efficiëntere kookfornuizen in Ghana »
  In Ghana gebruikt een groot deel van de bevolking biomassa (houtskool en hout) om te koken. Deze conventionele manier van koken inefficiënt, onveilig en de rook van het verbranden van het hout veroorzaakt ademhalingsproblemen. Bovendien moeten ze door de bevolkingsgroei steeds dieper het bos in, wat heeft geleid tot een afname van 60% van het primaire tropische bos in Ghana.

  De verbeterde kookfornuizen zorgen voor een vermindering van CO2 van ongeveer 50% vergeleken met traditionele kooktoestellen. Door de ontwikkeling en distributie van deze efficiënte kooktoestellen te ondersteunen redden we miljoenen bomen, ondersteunen we gezinnen, stimuleren we economische activiteiten en verbeteren we de gezondheidsomstandigheden in Ghana.

  Het project en de CO2 reductie zijn geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende Gold Standard label (Gold Standard).

  Bekijk onze project fiche voor meer informatie.

 • Project « Herbebossing in Zambia »
  Slechte landbouwpraktijken, armoede en een verlies van kostbare bossen en ecosystemen bedreigen Zambia. Om de eindjes aan elkaar te knopen zijn boeren vaak afhankelijk van illegale (stroperij)praktijken. Dit project ondersteunt boeren met landbouwmethodes die het bos beschermen en hun levenskwaliteit verbeteren. Voormalige stropers krijgen de kans om vaardigheden te leren die het bos en de wilde dieren beschermen, terwijl ze een stabiel inkomen hebben.

  Dit Zambia AgroForestry Project bevordert duurzame landbouw en bosbehoud op landschapsniveau, door middel van duurzaam landbeheer en REDD+ methode (Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation). Het programma REDD+ waarborgt de bossen, zorgt voor koolstofvastlegging en beschermt het hele ecosysteem.

  Dit project pakt het probleem bij de wortel aan. In plaats van de stroper te criminaliseren, richt het zich op een oplossing op lange termijn; kwetsbare mensen leren duurzaam te boeren en de natuur te beschermen.

  Bekijk onze project fiche voor meer informatie.
Garanties voor de klimaatprojecten die je steunt met Greentripper.
De klimaatprojecten die Greentripper voorstelt worden gecontroleerd en gecertificeerd door een onafhankelijke externe instelling om er zeker van te zijn dat zij aan de strengste eisen beantwoorden. De controle van de projecten wordt uitgevoerd door Forum Ethibel, een onafhankelijke organisatie die internationaal erkend en aangeduid is en beheerd wordt door het Gold Standard Label.

Wanneer je jouw uitstoot compenseert via de berekeningsmodule van Greentripper ontvang je een certificaat dat de CO2-neutraliteit van jouw reis certificeert. Het CO2-Neutral Travel Label wordt vermeld op dit certificaat. Het moederbedrijf van Greentripper - CO2logic - en het onafhankelijke bedrijf Vinçotte werken samen aan de certificering van het CO2-Neutral label gebaseerd op de "PAS 2060" – de eerste internationaal erkende norm op het vlak CO2-neutraliteit.

Deze instellingen controleren of de ontwikkeling van het project wel degelijk overeenstemt met de geldende criteria en of het project deze ook op lange termijn zal naleven. Er wordt gewaarborgd dat deze projecten de CO2-uitstoot verminderen en reëel bijdragen tot de verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolkingsgroepen.
In 2018 stemde de compensatie die via Greentripper.org uitgevoerd werd overeen met 665 families van 4 à 5 personen die gedurende een jaar efficiënte kookfornuizen gebruiken (in Kenia en Oeganda).
In totaal, in 2018, werd 2.000 ton CO2e gecompenseerd via www.greentripper.org!
1 ton uitgespaarde CO2 stemt overeen met het gebruik van twee efficiënte kookfornuizen die een gezin van 4 of 5 personen toelaten om gedurende 4 maanden te koken.
In 2021 wilden meer van jullie je impact op het milieu verminderen: 4.870 ton CO2e werd gecompenseerd via www.greentripper.org.
Waarom steunt Greentripper klimaatprojecten in ontwikkelingslanden?
De aarde heeft maar één atmosfeer. Of men nu een ton CO2 uitstoot in de Verenigde Staten, in Europa, in Afrika of in Azië maakt geen verschil voor ons klimaat. Maar met hetzelfde geldbedrag kan men de CO2-uitstoot veel meer verlagen in ontwikkelingslanden dan in de Verenigde Staten of Europa.

Veel mensen reizen de wereld rond, het is bijgevolg logisch dat wij projecten steunen in het buitenland, daar waar de mensen er het meeste nood aan hebben. Onze beschaafde landen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de klimaatwijzigingen terwijl de ontwikkelingslanden er het meeste onder zullen lijden. De bevolking van die landen groeit op dit moment zeer snel (vooral in Azië en Afrika). Daarom helpen wij de ontwikkelingslanden om over te stappen op een ontwikkeling met lage CO2-uitstoot. "Binnen de globale economie, hebben wij een globale verantwoordelijkheid" (CO2logic).

Klik hier om onze projecten te bekijken.
Wij willen lokaler handelen. Stel je ook lokale CO2-compensatieprojecten voor in België?
Er bestaan geen gecertificeerde CO2-compensatieprojecten in België. Met eenzelfde som geld kan men veel meer CO2-uitstoot compenseren in ontwikkelingslanden dan mogelijk zou zijn in de Verenigde Staten of Europa.
Veel mensen reizen de wereld rond, het is bijgevolg logisch dat wij projecten steunen in het buitenland, daar waar de mensen er het meeste nood aan hebben. De ontwikkelde landen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de klimaatwijzigingen terwijl de ontwikkelingslanden er het meeste onder zullen lijden. De bevolking van die landen groeit op dit moment zeer snel (vooral in Azië en Afrika). Daarom helpen wij de ontwikkelingslanden om over te stappen op een ontwikkeling met lage CO2-uitstoot. "Binnen de globale economie, hebben wij een globale verantwoordelijkheid" (CO2logic).