Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Enkele definities

CO2e-credits
Een CO2e-credit stemt overeen met een ton koolstofdioxide die uitgespaard of geabsorbeerd wordt door een klimaatproject.

Broeikasgassen
Broeikasgassen zijn alle gassen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming. Zij slorpen een deel van de zonnestralen op en weerkaatsen die in de vorm van stralingen binnen de atmosfeer van de aarde. Dit fenomeen noemt met het "broeikaseffect". Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) identificeerde een veertigtal broeikasgassen. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat geproduceerd wordt door menselijke activiteiten, meer bepaald door de verbranding van fossiele brandstoffen (olie, steenkool) en biomassa.

CO2-equivalent
Er bestaan verschillende soorten broeikasgassen, dus niet alleen maar koolstofdioxide. Elke uitstoot van broeikasgassen kan omgezet worden in CO2-equivalent. Vermits elk broeikasgas een groter of kleiner klimaatopwarmingspotentieel heeft vergeleken met CO2, past men op dat bepaalde gas een specifieke coëfficiënt toe om een ton uitstoot van dat gas om te zetten in CO2-equivalent en zo te bepalen met hoeveel CO2e-credits dit overeenstemt. Op die manier kan men de bijdrage van die verschillende gassen tot de klimaatopwarming onderling vergelijken en hiermee rekening houden bij de inspanningen om de klimaatimpact van een organisatie of een product te verlagen.

Norm(en)
Deze term verwijst naar alle eisen met betrekking tot de kwaliteit van de CO2e-credits die gegenereerd worden door de projecten voor de vermindering of de opslag van broeikasgassen. Deze eisen worden gedefinieerd door erkende instellingen zoals de Gold Standard, die samenwerken met de verschillende actoren die actief zijn op de CO2e-markt. De naleving van de eisen die in het kader van deze normen geformuleerd worden, wordt gecontroleerd door certificatie-instellingen die de projecten beoordelen en zich uitspreken over hun conformiteit.

De 2 internationale offset standaarden waarmee Greentripper werkt zijn:
  • Gold Standard projecten: projecten die CO2e-credits (VER) genereren die overeenstemmen met een uitstootvermindering volgens de strenge criteria van de Gold Standard Foundation. Gold Standard projecten hebben een holistische aanpak, omdat zij niet alleen gericht zijn op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen maar ook aandacht schenken aan de economische, sociale en ecologische impact van de projecten. CO2logic werkt voor 99,7% (cijfer van 2017) met VER-projecten.
  • Verified Carbon Standard (VCS): een project dat CO2e-credits (VCU) genereert; dit is de norm die wereldwijd het meest gebruikt wordt en meer dan 1.300 gecertificeerde projecten telt, die samen meer dan 200 miljoen ton CO2e-credits genereren.

    In beide gevallen moet het project aantonen dat het bijdraagt aan ten minste drie SDG's (Sustainable Development Goals).