Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Act Glocal

Handel globaal door bij te dragen aan een vermindering van 100% voor de CO2e-uitstoot van je reis door een klimaatproject in een ontwikkelingsland te steunen. Om een stap verder te gaan, vergroot je positieve impact door een lokale bijdrage te leveren en een klimaat initiatief dichter bij huis te steunen.

Met jouw CO2e-bijdrage steun je een gecertificeerd klimaatproject in een ontwikkelingsland, waarin we dezelfde hoeveelheid CO2e kunnen verminderen, vermijden of opslaan als er werd uitgestoten tijdens je reis. Naast je gecertificeerde CO2e-bijdrage wordt een deel van het bedrag toegewezen aan een Europees milieuproject.
Steun landbouwers in België, Frankrijk en het VK

Soil Capital heeft een beslissingsondersteunend en beloningsplatform voor regeneratieve transities ontwikkeld, onder de naam mySoilCapital. Het stelt landbouwers in staat om hun koolstofimpact te berekenen en daarnaar te handelen. Zij sluiten ook partnerschappen met verschillende actoren uit de agrovoedingssector om samen met hun producenten grootschalige regeneratieve transities mogelijk te maken en zo de economische en milieuprestaties van de landbouwbedrijven met elkaar in overeenstemming te brengen.

Via dit systeem krijgen landbouwers technische ondersteuning en financiële beloningen voor veranderingen in landbouwmethoden die resulteren in een vermindering of verwijdering van broeikasgasemissies.

Door financieel bij te dragen aan dit klimaatproject, steun je landbouwers bij de overgang naar een meer rendabele en regeneratieve landbouw.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Plant voor klimaat en biodiversiteit

Door lokaal te planten en gebieden in België te herbebossen die zijn aangetast door klimaatgebeurtenissen of plagen, leg je koolstofemissies vast, geef je schaduw aan dieren en versterk je de lokale biodiversiteit. Biodiversiteit zorgt voor zuivere lucht, vers water, een goede bodemkwaliteit en de bestuiving van gewassen. Het helpt bij de bestrijding van en aanpassing aan de klimaatverandering en vermindert de impact van natuurrampen. Een deel van het bosbeheer is PEFC-gecertificeerd, wat een hoge mate van duurzaamheid garandeert.

PlantC is een partner van de Koninklijke Maatschappij voor Bosbouw van België, een organisatie die in 1893 werd opgericht en een historische referentie is voor de bescherming en het duurzame beheer van bossen.

Voor meer informatie, neem een kijk op hun website
Plant bomen met impact

Bomen zijn van levensbelang en ze hebben onze volledige bescherming nodig. Ze geven ons zuurstof, slaan koolstof op, stabiliseren de bodem en bieden een habitat aan talrijke soorten fauna en flora. Bomen voorkomen ook overstromingen en erosie en helpen de bodem te vullen met voedingsstoffen die nodig zijn voor de landbouw.

Samen met ons zusterbedrijf Go Forest willen we de natuur herstellen door de juiste soort bomen te planten in omgevingen waar ze de meest positieve effecten hebben op de biodiversiteit, koolstofopslag, werkgelegenheid, levensonderhoud en lokale economie.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Rivieren opruimen

Elk jaar belandt 11 miljard kilo plastic in de oceaan. Een groot deel van deze vervuiling komt via rivieren in onze oceanen terecht. De aanwezigheid van plastic in het milieu kan ernstige gevolgen hebben voor ecosystemen. Ons doel is om het plastic te verwijderen voordat het ooit in de oceaan terecht komt.

Samen met River Cleanup willen we onze rivieren en rivieroevers met helpende handen en slimme technologieën bevrijden van afval, terwijl we het gedrag van mensen veranderen.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Duurzame ontwikkeling ondersteunen door onderwijs

GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, verzorgt trainingen en ontwerpt educatief materiaal over alle thema's met betrekking tot duurzame ontwikkeling. 50 competente medewerkers en een tiental vrijwilligers zetten zich elke dag in met passie in de vier hoeken van België om iedereen aan te moedigen om duurzamer te leven. De educatieve medewerkers van het bedrijf zorgen jaarlijks voor de bewustwording van meer dan 300.000 leerlingen.

Voor meer informatie, neem een kijk op hun website
Steun voor plaatselijke burgerinitiatieven

Vandaag de dag, gezien de noodzaak om beter voor onze planeet te zorgen, neemt het aantal burgerinitiatieven in ons land toe. Om deze gevarieerde initiatieven te stimuleren en mogelijk te maken, werft de Be Planet Foundation fondsen van diegenen die direct en positief willen bijdragen aan de transformatie van onze samenleving. Zo ondersteunen we deze lokale, innovatieve en duurzame projecten die een positieve en concrete impact hebben op het milieu.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Ben je een toerisme professional ?

Wil je je klanten de mogelijkheid bieden om Glocaal te handelen en je eigen lokale project te steunen? Neem contact met ons op voor een oplossing op maat!