Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Waarom klimaatacties nemen

Volgens een studie van de UNWTO (de Wereldorganisatie voor Toerisme) uit 2019 waren transportgerelateerde broeikasgasemissies door toerisme in 2016 goed voor 5% van de totale antropogene emissies en tegen 2030 stijgen tot 5,3%.

Dankzij jouw bijdrage aan de klimaatprojecten, geef je ons de mogelijkheid om, samen met NGO's en mensen in armere landen, te werken aan projecten die CO2e-emissies voorkomen, aan de hand van duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Deze projecten zouden niet bestaan zonder jouw steun en zonder de vrijwillige koolstofsysteem. Financieel bijdragen aan een verminderen van je CO2e-uitstoot is een vrijwillige manier om concreet actie te nemen met betrekking tot je impact op het klimaat.

Veel klimaatprojecten hebben je steun nodig. De projecten van Greentripper voldoen aan hoge eisen om ervoor te zorgen dat je bijdrage echt een verschil maakt.
Ongelijkheid per land

Een retourvlucht van Brussel naar New York stoot ongeveer 2,13 ton CO2e uit (rekening houdend met stralingsforcering). Dat is ook wat je uitstoot als je je auto een jaar lang gebruikt, en het is wat sommige inwoners in Afrika uitstoten in een periode van... Vijf jaar!

Tegen 2050 zullen er 9 miljard mensen op de wereld zijn en zal ons CO2e-budget meer dan 1 ton per persoon per jaar bedragen (wat overeenkomt met de hoeveelheid CO2e die we nog in de atmosfeer kunnen uitstoten en onze kansen om de opwarming van de aarde onder controle kunnen behouden).

In de ontwikkelde landen stoten we grote hoeveelheden CO2e uit in de atmosfeer. Het is EEN atmosfeer die we delen met de Maasai van Kenia, met de Inuit van het Noordpoolgebied, met de Bangladeshi, met de bevolking van Kiribati, de Malediven, de Seychellen of de Tuvalu-eilanden. Zij lijden allemaal meer dan wij onder de klimaatverstoring die WIJ veroorzaken... Is er klimaatrechtvaardigheid?

Wat is een CO2e bijdrage?

Jouw CO2e-bijdrage bestaat uit financieel bij te dragen aan het verminderen van de CO2e-uitstoot van jouw reizen (bijv. auto, vliegtuig, enz.) door het steunen van een klimaatproject in een ontwikkelingsland of Europa, op een vrijwillige basis. Hierdoor kunnen we een vermindering in CO2e uitstoot financieren die gelijk is aan de CO2e-uitstoot van jouw reis. Greentripper garandeert dat een financiële bijdrage voor één ton CO2e komt overeen met één ton CO2e vermeden of geabsorbeerd in het gekozen klimaatproject. Om de volledige impact van een reis te berekenen, houden we rekening met verschillende broeikasgassen (CO2, N2O en CH4) alsook, voor vliegreizen, het effect van stralingsforcering door condensatiesporen. Dit zijn de witte lijnen die gevormd worden door de condensatie van waterdamp die door vliegtuigmotoren op grote hoogte wordt uitgestoten.

Greentripper steunt klimaatprojecten die aan hoge eisen voldoen om ervoor te zorgen dat je bijdrage echt een verschil maakt.

It is the service we are not obliged to give that people value most. James Cash Penney
Voor nieuwsgierigen

De bijdrage van transport, 5% van de wereldwijde antropogene emissies, zal naar verwachting stijgen tot 5,3% in 2030 (UNWTO-studie in 2019**) . Dit komt neer op 1597 miljoen vervoersgerelateerde ton CO2 die in 2016 aan toerisme werd toegeschreven. Deze zal verder stijgen tot 1998 miljoen ton in 2030 (+25%).
In dezelfde periode zullen de internationale en binnenlandse aankomsten naar verwachting toenemen van 20 miljard tot 37 miljard, waarbij het grootste deel van deze groei van het binnenlands toerisme komt (van 18,8 miljard tot 35,6 miljard aankomsten), gevolgd door de internationale toeristen (van 1,2 miljard tot 1,8 miljard).
In mei 2018 publiceerden de onderzoekers van de Universiteit van Sydney ook een studie die aantoont dat toerisme in zijn geheel verantwoordelijk is voor 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De studie, gepubliceerd in Nature Climate Change, omvat in haar toepassingsgebied vervoer, accommodatie, catering en aankopen van reizigers.

** de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO), het agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de bevordering van een verantwoord, duurzaam en universeel toegankelijk toerisme.

In de EU in 2017 waren de directe emissies van de luchtvaart verantwoordelijk voor 3,8% van de totale CO2e-uitstoot. Als de luchtvaart sector een land zou zijn, zou het net zoveel uitstoten als Japan, dat het vijfde meest vervuilende land ter wereld is.

Voordat de COVID-19-crisis toesloeg, voorspelde de International Civil Aviation Organization (ICAO) dat tegen 2050 de internationale luchtvaartemissies zouden kunnen verdrievoudigen ten opzichte van 2015*.

In oktober 2016 heeft de International Civil Aviation Organisation (ICAO) een resolutie aangenomen voor een wereldwijde marktgerichte maatregel om CO2e-emissies aan te pakken op het niveau van 2020, door luchtvaartmaatschappijen te verplichten de emissies van internationale vluchten die het niveau van 2020 overschrijden te compenseren (CORSIA).*https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-aviation_en.