Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.Wat is een B Corp bedrijf ?

Een B Corp-bedrijf voldoet aan de hoogste erkende normen op het gebied van maatschappelijke- en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht. Het vertegenwoordigt de enige echt duurzame manier van ondernemen: using business as a force for good.

B Corp-leden die deel uitmaken van deze internationale gemeenschap, inspireren en helpen elkaar in hun missie, zodat ze samen een nog grotere impact kunnen hebben. Ze zijn het er allemaal over eens dat ondernemen niet alleen om winst draait, maar dat het ook een positieve sociale en ecologische verandering in de wereld kan en moet brengen.

Een B Corp-certificaat is een van de enige certificaten die niet alleen voor een product of dienst geldt, maar ook voor het hele bedrijf erachter. De B staat voor "benefit" en verwijst naar het ten goede komen van werknemers, de gemeenschap en het milieu. Deze certificatie zal klanten helpen bedrijven te identificeren die een echt duurzame missie hebben.
Hoe dragen wij bij tot een betere wereld ?

Greentripper is het eerste Belgische B Corp bedrijf in de reissector. Wij willen een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering door reizigers en professionals uit de toerisme sector bewust te maken en hen oplossingen te bieden voor het berekenen, verminderen en bijdragen voor hun CO2e-uitstoot die 100% van hun milieu impact omvat.

Wij bieden reizigers de mogelijkheid om globaal te handelen (Act Global) door een gecertificeerd klimaatproject in een ontwikkelingsland te steunen. Het hoofddoel van deze projecten is de sociaal-economische ontwikkeling van de plaatselijke bevolking te combineren met de vermindering van de CO2e-uitstoot op mondiaal niveau. Onze reizigers kunnen er ook voor kiezen om lokaal te handelen (Act Local) door een duurzaam project dichter bij huis te steunen, of om een dubbele bijdrage te leveren door deze te combineren (Act Glocal): een project in een ontwikkelingsland én in Europa !

De B Corp-certificering is een gevalideerd en erkend proces dat wordt geleverd door de onafhankelijke organisatie B Lab. Het meet de prestaties van een bedrijf in vijf categorieën: bestuur, werknemers, klanten, gemeenschap, en het milieu.
Greentripper’s B Corp ambitie

Met het behalen van het B Corp certificaat willen we als zusterbedrijf van CO2logic inspirerende oplossingen bieden aan reizigers en professionals om toerisme deel van de oplosisng te maken voor de ecologische transitie in plaats van een probleem.

Elke keer dat we reizen, komt er CO2e-emissie vrij in onze atmosfeer. Volgens een studie uit 2016 van de UNWTO (Wereldorganisatie voor Toerisme) is toerismegerelateerd vervoer verantwoordelijk voor 5% van de door de mens veroorzaakte CO2e-uitstoot. Dit klinkt misschien niet veel, maar het is zeker geen onbeduidend cijfer!

#GiveBackToNature